• Google
 • Bing
 • Yahoo
 • YouTube
 • vbox7
 • Wiki
 • Субтитри

Google Chrome за Windowschrome windows


За да направите Homepage.bg ваша начална страница в Google Chrome (Windows) е необходимо да направите следното:


 1. От падащото меню (трите чертички в дясно) изберете „Настройки/Settings”;
 2. В полето „При стартиране/On startup” изберете „Отваряне на конкретна страница или набор от страници/Open a specific page or set of pages”, след което натиснете на „Задаване на страници/Set pages”;
 3. Въведете в полето адреса на страницата - homepage.bg.

Ако има други въведени адреси ги изтрийте, освен в случай, че желаете да имате повече от една начална страница.


settings screenshot

За да настроите Homepage.bg да се появява при натискане на бутона Homepage (къщичката в дясно), е необходимо:


 1. Върнете се в меню „Настройки/Settings”;
 2. В полето „Облик/Appearance” отбележете „Показване на бутона „Начална страница/Show Home button” и натиснете „Промяна/Change”;
 3. Изберете „Отваряне на тази страница/Open this page” и въведете адреса на страницата - homepage.bg.

Можете да изтеглите Google Chrome от тук:


https://www.google.com/chrome/browser/desktop/