• Google
 • Bing
 • Yahoo
 • YouTube
 • vbox7
 • Wiki
 • Субтитри

Microsoft Edge за Windowsie windows


За да направите Homepage.bg ваша начална страница в Microsoft Edge (Windows) е необходимо да направите следното:


 1. От падащото меню (трите точки най-вдясно) изберете „Настройки/Settings”;
 2. В полето „Отваряне с/Open with” изберете „Конкретна страница или страници/A specific page or pages”;
 3. Изберете от падащото меню „По избор/Custom”;
 4. Премахнете страницата „about: start” с натискане на „хикс“;
 5. Въведете отдолу в полето адреса „homepage.bg” и натиснете „плюс“.

Ако има други въведени адреси ги изтрийте, освен в случай, че желаете да имате две или повече начални страници.


settings screenshot

За да настроите Homepage.bg да се появява при натискане на бутона homepage (къщичката в ляво), е необходимо:


 1. Върнете се в меню „Настройки/Settings”, в раздел „Разширени настройки/Advanced settings”;
 2. Натиснете бутона „Преглед на разширените настройки/View advanced settings”;
 3. Преместете бутона „Показване на бутона „Начална страница/Show the home button” на „Вкл./On” и отдолу изтрийте „about: start”;
 4. Въведете адреса на страницата - homepage.bg, след което натиснете бутона „Записване/Save”.