• Google
 • Bing
 • Yahoo
 • YouTube
 • vbox7
 • Wiki
 • Субтитри

Internet Explorer за Windowsie windows


За да направите Homepage.bg ваша начална страница в Microsoft Internet Explorer (Windows) е необходимо да направите следното:


 1. От падащото меню (зъбното колело горе в дясно) изберете „Опции за интернет/Internet options”;
 2. В полето „Начална страница/Home page” въведете адреса на страницата - homepage.bg;
 3. Ако има други въведени адреси ги изтрийте, освен в случай, че желаете да имате повече от една начални страници, след което натиснете бутона „ОК“.

settings screenshot

За да настроите Homepage.bg да бъде ваша начална страница във всеки новоотворен таб:


 1. Върнете се в меню „Опции за интернет/Internet options”;
 2. В раздел „Раздели/Tabs” натиснете бутон „Раздели/Tabs”;
 3. В полето „При отваряне в нов раздел отворете:/When a new tab is opened, open:” изберете от падащото меню „Първата ви начална страница/Your first home page” и натиснете бутона „ОК“.