• Google
 • Bing
 • Yahoo
 • YouTube
 • vbox7
 • Wiki
 • Субтитри

Opera за Windowsopera windows


За да направите Homepage.bg ваша начална страница в Opera (Windows) е необходимо да направите следното:


 1. От падащото меню (логото горе в ляво) изберете „Настройки/Settings”;
 2. В раздел „При стартиране/On startup” изберете „Отваряй една или повече зададени страници/Open a specific page or set of pages”;
 3. Натиснете на „Задаване на страниците/Set pages”;
 4. Въведете в полето адреса на страницата - homepage.bg.

Ако има други въведени адреси ги изтрийте, освен в случай, че желаете да имате повече от една начална страница.


settings screenshot

За да настроите Homepage.bg да се появява при натискане на бутон „Къщичка“:


 1. Инсталирайте следната „Приставка/Add-on” от долупосочения линк:
  https://addons.opera.com/bg/extensions/details/homepage-in-new-tab/?display=en
 2. Натиснете появилият се червен бутон в дясно ( „Къщичка“);
 3. Въведете в полето пълния адрес на страницата - http://www.homepage.bg


Можете да изтеглите Opera от тук:


http://www.opera.com/