• Google
 • Bing
 • Yahoo
 • YouTube
 • vbox7
 • Wiki
 • Субтитри

Safari за Macsafari mac


За да направите Homepage.bg ваша начална страница в Safari (Mac) е необходимо да направите следното:


 1. Oт падащото меню „Safari” изберете „Настройки/Preferences…”;
 2. Oт падащото меню „Нов прозорец отвори с:/New window open with:” изберете „Начална страница/Homepage”;
 3. В полето „Начална страница:/Homepage:” въведете адреса на страницата - homepage.bg.

settings screenshot

За да настроите Homepage.bg да бъде ваша начална страница във всеки новоотворен таб:


 1. Върнете се в меню „Настройки/Preferences…” ;
 2. От падащото меню „Нови табове се отварят с:/New tabs open with:” изберете „Начална страница/Homepage”.